Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organizacja Spółki

Schemat organizacyjny obowiązujący od dnia 03-01-2022.jpeg

Zamieszczony graficzny plik przedstawia strukturę organizacyjną, która obrazuje podległość służbową pracowników.

Władzami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Zarząd Spółki.

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. Wspólnikami Spółki są:

 • Gmina Dobrzeń Wielki,
 • Gmina Popielów
 • Gmina Murów.

Rada Nadzorcza Spółki składa się z trzech członków. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami umowy Spółki. Prezes Zarządu jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Spółki i posiada uprawnienia do wydawania im wiążących, bezpośrednich poleceń służbowych, a także nadawania i odbierania uprawnień i pełnomocnictw.

Komórki podlegające Prezesowi Zarządu:

 1. Biuro Zarządu pod nadzorem Dyrektora ds. operacyjnych, który jednocześnie pełni funkcję Prokurenta wraz z podległymi mu komórkami:
  1. Biuro projektów – Specjalista ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska
  2. Sekretariat – pod nadzorem Specjalisty ds. kadr, płac i administracji:
   1. Inspektor BHP
   2. Sprzątaczka
  3. Dział księgowości - pod nadzorem Głównego Księgowego:
   1. Zespół finansowo-księgowy
  4. Biuro Obsługi Klienta – pod nadzorem Kierownika:
   1. Specjalista Biura Obsługi Klienta
   2. Specjalista ds. zaplecza technicznego
   3. Kontrolerzy wodomierzy
 1. Zakład w Opolu – pod nadzorem Dyrektora ds. technicznych wraz z podległymi mu komórkami:
  1. Dział techniczny– pod nadzorem Kierownika i jego Zastępcy:
   1. Specjalista ds. eksploatacji
   2. Specjalista ds. utrzymania ruchu
   3. Operatorzy Stacji Uzdatniania Wody (SUW) i wodociągów
   4. Operatorzy oczyszczalni ścieków
   5. Brygada wod-kan
   6. Monterzy/Konserwatorzy
   7. Kierowcy/Operatorzy sprzętu
   8. Elektrycy
  2. Dział ochrony środowiska:
   1. Technolog uzdatniania wody i oczyszczania ścieków
   2. Specjalista ds. ochrony środowiska
 1. Zakład w Kup – pod nadzorem Kierownika  wraz z podległymi im komórkami:
  1. Sekretariat – Pracownik ds. komunalnych i ochrony środowiska
  2. Specjalista ds. transportu i zieleni mający pod nadzorem:
   1. Brygadzista
   2. Brygada wykonawcza kompletowana spośród pracowników ds. wywozu odpadów i obsługi zieleni
   3. Konserwator
  3. Składowisko i Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – pod nadzorem kierownika:
   1. kierowca/operator
  4. Dział mieszkaniowy:
   1. Specjalista ds. rozliczeń i windykacji

W Spółce powołana jest również Jednostka Realizująca Projekt (JRP), która zajmuje się realizacją inwestycji finansowanych ze środków unijnych.

Jednostkę Realizującą Projekt tworzą:

 1. Pełnomocnik ds. Projektów
 2. Kierownik Jednostki Realizującej Projekt
 3. Specjalista Techniczny
 4. Specjalista finansowy, który jest również zastępcą Pełnomocnika ds. Projektów
 5. Zewnętrzne firmy doradcze w zakresie obsługi prawnej i nadzoru inwestorskiego

 

W Spółce powołano również stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

Ponadto Spółka korzysta z usług doradczych w tematyce finansowo – prawnej.