Przejdź do treści strony
PROWOD Sp. z o. o. Biuletyn Informacji Publicznej

Podstawy prawne działania

 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. nr 94 poz 1037 z poźn. zm.)

 

 • ustawa z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej (Dz.U. nr 9, poz. 43 z 1997r

 

 • Umowa Spółki

 

 • Zezwolenie Zarządu Gminy Dobrzeń Wielki na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków z dnia 03.10.2002 r

 

 

 

 

 

 

 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013r. poz. 122)

 

 • Uchwała  Nr II/14/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki.

 

 • Uchwała   Nr II/15/2014 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 11 grudnia 2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dobrzeń Wielki i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 • Uchwała Nr XXVI/243/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów innych niż niebezpieczne stwierdzone decyzją Starosty Opolskiego

 

 • Zezwolenie na zbieranie odpadów na działce nr 544/79 w Kup stwierdzone decyzją Starosty Opolskiego.
Metryczka
 • wytworzono:
  02-02-2016
  przez: Bogdan Lechowski
 • opublikowano:
  02-02-2016 11:46
  przez: Bogdan Lechowski
 • zmodyfikowano:
  09-03-2016 07:35
  przez: Daniel Samborski
 • podmiot udostępniający:
  PROWOD Sp. z o. o.
  odwiedzin: 2935
Dane jednostki:

PROWOD Sp. z o. o.
46-082 Kup
ul. Rynek 4
NIP: 754-10-00-021 REGON: 530944564
Numer konta: 66105015041000009030388194

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469 55 56
fax: 77 469 66 45
e-mail: sekretariat@prowod.pl
strona www: prowod.pl