Przejdź do treści strony
PROWOD Sp. z o. o. Biuletyn Informacji Publicznej

Sposób załatwiania spraw

Biuro Obsługi Klienta - Budynek B (wejście 1)

Jest to dział, w którym aktualni lub przyszli odbiorcy usług świadczonych przez naszą firmę mogą załatwić następujące sprawy:

 • uzgodnić i zawrzeć lub rozwiązać umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków ,
 • zgłosić potrzebę wymiany lub kontroli wodomierza oraz podać bieżące wskazania wodomierza w razie nieobecności odbiorcy w dniach odczytu,
 • zgłosić odbiór i plombowanie dodatkowego wodomierza ,
 • wyjaśnić wszystkie kwestie dotyczące rozliczania za zużytą wodę lub odprowadzane ścieki,
 • zgłosić awarię lub kradzież wody,
 • uzyskać informację na temat bieżących awarii lub przerw w dostawie wody.

Biuro Obsługi Klienta jest czynne w dniach roboczych, w godzinach od 700 do 1500.

 

Pion eksploatacyjny - Budynek B (wejście 2 ) pokoje 1, 10, 11, 12

W tym dziale można załatwić następujące sprawy:

 • uzyskać zaświadczenie o zapewnieniu dostawy wody lub odbioru ścieków- wydawane w przypadku potrzeby uzyskania decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości ,
 • uzyskać warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wydawane w przypadku potrzeby zaprojektowania i wykonania przyłącza ,
 • uzgodnić i zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • zgłosić zastrzeżenia do jakości wody lub innych usług świadczonych w związku z dostawą wody lub odprowadzaniem ścieków ,
 • zgłosić awarię lub kradzież wody,
 • uzgodnić projekt techniczny przyłącza lub sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
 • zgłosić wykonany przyłącz do odbioru,
 • zgłosić potrzebę wywozu ścieków,
 • wycenić ofertę i zlecić wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • zawrzeć umowę na wykonanie przyłącza,
 • zgłosić odbiór i plombowanie dodatkowych liczników.

 

Dział Wykonawstwa - Budynek B (wejście 2) pokój 8

W tym dziale można załatwić następujące sprawy:

 • wycenić ofertę i zlecić wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • zawrzeć umowę na wykonanie przyłącza,
 • najem koparki.

 

Kasa - Budynek A  parter

Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:
730 - 1430 przerwa w pracy 1130-1200

 

 

Skargi przyjmują w godzinach pracy (700 - 1500):

 • Prezes Spółki (Budynek A I piętro)
Metryczka
 • wytworzono:
  02-02-2016
  przez: Bogdan Lechowski
 • opublikowano:
  02-02-2016 11:32
  przez: Bogdan Lechowski
 • zmodyfikowano:
  10-07-2018 13:23
  przez: Daniel Samborski
 • podmiot udostępniający:
  PROWOD Sp. z o. o.
  odwiedzin: 3336
Dane jednostki:

PROWOD Sp. z o. o.
46-082 Kup
ul. Rynek 4
NIP: 754-10-00-021 REGON: 530944564
Numer konta: 66105015041000009030388194

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469 55 56
fax: 77 469 66 45
e-mail: sekretariat@prowod.pl
strona www: prowod.pl