Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sposób załatwiania spraw

Usługi świadczone przez Spółkę PROWOD

PROWOD sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu zbiorowego zaopatrzenia odbiorców w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków, administrowania sieciami wodociągowymi  i kanalizacyjnymi, gospodarki odpadami, utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych oraz administrowania lokalami mieszkalnymi i usługowymi.  

 

USŁUGI WODNO-KANALIZACYJNE

Zakład w Opolu- Czarnowąsach (biuro)
adres: ul. Janiny Kłopockiej 3, 45-920 Opole
czynny:  pon. -pt.  w godz. 700-1500

 • Biuro Obsługi Klienta – Budynek B (wejście 1) - tel. 77 469 11 81 wew. 13,17

Jest to dział, w którym aktualni lub przyszli odbiorcy usług wodno-kanalizacyjnych świadczonych przez naszą firmę mogą załatwić następujące sprawy:

 • uzgodnić i zawrzeć lub rozwiązać umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 • zmienić dane adresowe na umowie/fakturze za zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków,
 • zgłosić potrzebę wymiany lub kontroli wodomierza oraz podać bieżące wskazania wodomierza w razie nieobecności odbiorcy w dniach odczytu,
 • zgłosić odbiór i plombowanie dodatkowego wodomierza,
 • wyjaśnić wszystkie kwestie dotyczące rozliczania za zużytą wodę lub odprowadzane ścieki,
 • zgłosić awarię lub kradzież wody (przez całą dobę),
 • uzyskać informację na temat bieżących awarii lub przerw w dostawie wody.

 

 • Dział Techniczny  - Budynek B (wejście 2) - tel. 77 469 11 81 wew. 18, 27, 16, 21.

W tym dziale można załatwić następujące sprawy:

 • uzyskać zaświadczenie o zapewnieniu dostawy wody lub odbioru ścieków- wydawane w przypadku potrzeby uzyskania decyzji o warunkach zabudowy nieruchomości,
 • uzyskać warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wydawane w przypadku potrzeby zaprojektowania i wykonania przyłącza,
 • uzgodnić projekt techniczny przyłącza lub sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,
 • zgłosić awarię lub kradzież wody (przez całą dobę),
 • zgłosić wykonany przyłącz do odbioru,
 • zgłosić potrzebę opróżnienia szamba i wywozu ścieków na terenie Gmin Dobrzeń Wielki, Popielów, Murów,
 • zgłosić czyszczenie sieci kanalizacyjnych, przepompowni, studzienek za pomocą urządzenia ciśnieniowego WUKO,
 • zgłosić odbiór i plombowanie dodatkowych liczników,
 • zgłosić uwagi dotyczące usług świadczonych w związku z dostawą wody lub odprowadzaniem ścieków,
 • wycenić ofertę i zlecić wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • zawrzeć umowę na wykonanie przyłącza

 

 • KASA – Urząd Gminy Dobrzeń Wielki, adres: ul. Namysłowska 44, Dobrzeń Wielki

 

Informujemy, że płatności za faktury za usługi związane z dostarczeniem wody i odprowadzeniem ścieków można dokonywać w kasie mieszczącej się w budynku Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 44.

Godziny pracy kasy:
od poniedziałku do środy         7:30 – 15:30
w czwartek                     7:30 – 16:30
w piątek                         7:30 – 14:30

 

USŁUGI KOMUNALNE

Zakład w Kup (siedziba)
adres: ul. Rynek 4, 46-082 Kup
czynny:  pon. -pt.  w godz. 700-1500

 • Dział komunalny - tel. 77 469 55 56

W tym dziale można załatwić następujące sprawy:

 • zgłosić zastrzeżenia w sprawie odbioru i wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki,
 • kupić pojemniki na odpady komunalne i biodegradowalne,
 • wynająć kontener KP-7, KP-10 wraz wywozem odpadów,
 • wynająć namioty, ławki, stoły na różne imprezy okolicznościowe,
 • zlecić wykonanie usług ogrodniczych:
  • wycinkę i pielęgnację drzew,
  • koszenia oraz podkaszania traw,
  • przycinki i wycinki drzew oraz krzewów,
  • usługi pielęgnacyjne w ogrodach,
  • grabienie liści na prywatnych posesjach i firmach, zamiatanie parkingów, większych posesji itp.
 • zlecić wykonanie usług transportowych:
  • wywóz większej ilości odpadów,
  • przewóz większej ilości rzeczy z punktu A do punktu B (przeprowadzki),
 • zlecić odśnieżanie dróg, chodników, parkingów (zlecenie osób prywatnych oraz firm),
 • zawrzeć umowę z przedsiębiorcami na wywóz odpadów komunalnych,
 • wypożyczyć osuszacze powietrza,
 • zgłosić awarie występujące w mieszkaniach należących do zasobu mieszkaniowego Gminy Dobrzeń Wielki.

 

 • Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
  - adres: ul. Polna, 46-080 Chróścice, tel. 727 407 001
  • Jest to miejsce do którego mieszkańcy gminy Dobrzeń Wielki mogą przywozić i zostawiać posegregowane odpady komunalne oraz wszystkie trzy rodzaje odpadów problemowych, tj. wielkogabarytowe (np. meble,  sprzęt AGD), niebezpieczne (np. opakowania po farbach) oraz rozbiórkowe (np. gruz), zgodnie z regulaminem PSZOK.
  • PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

 

 • Godziny pracy PSZOK :

dla mieszkańców gminy Dobrzeń Wielki

Poniedziałek -                     7:00 - 14:30
Środa  -                              9:00 - 16:30
Piątek -                              7:00 - 14:30
Pierwsza i trzecia sobota miesiąca -    8:00 -  12:00

 

Osoby niesłyszące

Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Prowod sp. z o.o.  mogą skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego.

Tłumacz migowy nie jest zatrudniony w Spółce Prowod, jest to usługa zewnętrzna, stąd aby skorzystać z tłumacza należy z wyprzedzeniem zgłosić chęć skorzystania z  takiej usługi  do sekretariatu w Biurze Zarządu tel. 77 469 11 81, aby umówić się na dogodny termin, w którym będzie dostępny tłumacz.

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw jest bezpłatna.