Przejdź do treści strony
PROWOD Sp. z o. o. Biuletyn Informacji Publicznej

Kolejność załatwiania spraw

Kolejność załatwiania spraw

 • Przyjmowanie i załatwianie spraw w Prowod sp. z o.o.  przebiega zgodnie z Instrukcją sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów Prowod sp. z o.o. obowiązującą w Spółce
   
 • Sprawy wpływające do Prowod sp. z o.o.  są ewidencjonowane przez osoby pracujące w sekretariacie w Kup – siedzibie firmy oraz w Opolu – Biurze Zarządu, a następnie przedkładane Prezesowi Zarządu , który dekretuje je – wskazując pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy.
 • Prowod sp. z o.o.  rozpoznaje także sprawy wpływające do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, aplikacji mobilnej, jak również udziela informacji telefonicznie.
 • Numery telefonów i adresy e-mail poszczególnych działów dostępne są w menu podmiotowym w zakładce  Adresy i telefon
 • Opis czym się zajmujemy oraz sposób załatwienia sprawy znajdują się w menu przedmiotowym odpowiednio: sposób załatwienia sprawy
 • Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Prowod sp. z o.o.  mogą skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego.

Tłumacz migowy nie jest zatrudniony w Spółce Prowod, jest to usługa zewnętrzna, stąd aby skorzystać z tłumacza należy z wyprzedzeniem zgłosić chęć skorzystania z  takiej usługi  do sekretariatu w Biurze Zarządu tel. 77 469 11 81, aby umówić się na dogodny termin, w którym będzie dostępny tłumacz.

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw jest bezpłatna.

 • Sprawy indywidualne załatwiane są w Prowod sp. z o.o. bez zbędnej zwłoki, w kolejności zgłoszeń.
Metryczka
 • wytworzono:
  05-03-2020
  przez: Daniel Samborski
 • opublikowano:
  05-03-2020 20:53
  przez: Daniel Samborski
 • zmodyfikowano:
  13-07-2020 14:25
  przez: Daniel Samborski
 • podmiot udostępniający:
  PROWOD Sp. z o. o.
  odwiedzin: 528
Dane jednostki:

PROWOD Sp. z o. o.
46-082 Kup
ul. Rynek 4
NIP: 754-10-00-021 REGON: 530944564
Numer konta: 66105015041000009030388194

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469 55 56
fax: 77 469 66 45
e-mail: sekretariat@prowod.pl
strona www: prowod.pl