Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kolejność załatwiania spraw

Kolejność załatwiania spraw

  • Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
  • Przyjmowanie i załatwianie spraw w Prowod sp. z o.o.  przebiega zgodnie z Instrukcją sporządzania, obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów Prowod sp. z o.o. obowiązującą w Spółce
  • Sprawy wpływające do Prowod sp. z o.o.  są ewidencjonowane przez osoby pracujące w sekretariacie w Kup – siedzibie firmy oraz w Opolu – Biurze Zarządu, a następnie przedkładane Prezesowi Zarządu , który dekretuje je – wskazując pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy.
  • Prowod sp. z o.o.  rozpoznaje także sprawy wpływające do Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej, aplikacji mobilnej, jak również udziela informacji telefonicznie.
  • Numery telefonów i adresy e-mail poszczególnych działów dostępne są w menu podmiotowym w zakładce  Adresy i telefon
  • Opis czym się zajmujemy oraz sposób załatwienia sprawy znajdują się w menu przedmiotowym odpowiednio: sposób załatwienia sprawy
  • Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Prowod sp. z o.o.  mogą skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego.

Tłumacz migowy nie jest zatrudniony w Spółce Prowod, jest to usługa zewnętrzna, stąd aby skorzystać z tłumacza należy z wyprzedzeniem zgłosić chęć skorzystania z  takiej usługi  do sekretariatu w Biurze Zarządu tel. 77 469 11 81, aby umówić się na dogodny termin, w którym będzie dostępny tłumacz.

Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw jest bezpłatna.

  • Sprawy indywidualne załatwiane są w Prowod sp. z o.o. bez zbędnej zwłoki, w kolejności zgłoszeń.