Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opole-Czarnowąsy – Budowa nowego zbiornika wody o objętości 2x250m3”

Prowod Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Opole-Czarnowąsy – Budowa nowego zbiornika wody o objętości 2x250m3"


Regulamin udzielania zamówień publicznych przez Prowod Sp. z o. o.:

PDFRegulamin udzielania zamówień przez Prowod Sp. z o. o..pdf


Dokumentacja przetargowa:

PDF1. OGŁOSZENIE_SUW Opole_Zmiana 21.02.2020.pdf
PDF1. OGŁOSZENIE_SUW Opole_11.02.2020.pdf
PDF2. SIWZ_SUW Opole_21.02.2020_Zmiana 21.02.2020.pdf
PDF2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_SUW Opole.pdf
DOCX2a. Załącznik Nr 1_Formularz Oferty.docx
DOCX2b. Załącznik Nr 2_Spełnienie warunków.DOCX
DOCX2c. Załącznik Nr 3_Brak podstaw wykl..DOCX
DOCX2d. Załacznik Nr 4_Wykaz robót.DOCX
DOCX2e. Załacznik Nr 5_Wykaz osób.DOCX
DOCX2f. Załącznik Nr 6_Zobowiązanie-doświadcz..DOCX
DOCX2g. Załącznik Nr 7_Zobowiązanie-osoby.DOCX
DOCX2h. Załącznik Nr 8_Zobowiązanie - zasoby finans..DOCX
DOCX2i. Załącznik Nr 9_Ośw. o solidarnej odpowiedzialn..DOCX
DOCX2j. Załącznik Nr 10_Zobowiązanie - ubezpieczenie.DOCX
DOCX2k. Załącznik Nr 11_Brak przynależ. do gr. kapit..DOCX
DOCX2l. Załącznik Nr 12_Przynależność do gr. kapit..DOCX
DOCX2m. Załącznik Nr 13_Tajemnica przedsięb..DOCX
DOCX2n. Załącznik Nr 14_Wzór zabezpieczenia.DOCX
PDF2o. Załącznik Nr 15_Wzór Umowy+Karta gwarancyjna.pdf
PDFProjekt budowl. zamienny_zmiana odległości zbiornika od drogi.pdf
PDFProjekt budowl._Zatwierdz. zmiany odległości zbiornika od drogi.pdf
PDFProjekt budowlany-zamienny-zbiornik.pdf
PDFProjekt wykonawczy-konstrukcja-zamienny.pdf
PDFProjekt wykonawczy-technologia-zamienny.pdf
PDFPrzedmiar_Elektryczny i AKPiA_zamienny.pdf
PDFPrzedmiar_Instalacje_zamienny.pdf
PDFPrzedmiar_Konstrukcja_zamienny.pdf
PDFSpecyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót-zamienny.pdf

Ujednolicony projekt budowlany zamienny, aktualny na 13.02.2020r. Projekt uwzględnia korektę odległości zbiornika od drogi:

PDFProjekt budowlany-zamienny-zbiornik_13.02.2020.pdf

Ujednolicony projekt wykonawczy zamienny części technologicznej, aktualny na 14.02.2020r. Projekt uwzględnia korektę odległości zbiornika od drogi:

PDFProjekt wykonawczy-technologia-zamienny_14.02.2020.pdf

Decyzja nr 104/20 z dnia 14.02.2020r. ws. zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę nr 810/2016 z dnia 13.10.2016r.:

PDF2020_02_14_Decyzja ws. zmiany pozwolenia na budowę.pdf

 

UWAGA!!

Zamawiający informuje, iż w dniach 13 oraz 17.02.2020r. dodał do dokumentacji postępowania ujednoliconą dokumentację projektową dla przedmiotowego zadania w zakresie projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego części technologicznej. Zmiany dokumentacji względem zamieszczonej pierwotnie w dniu 11.02.2020r. wynikały z konieczności dokonania zmiany odległości projektowanego zbiornika wody względem pobliskiej drogi.

Dodatkowo Zamawiający dodał do dokumentacji postępowania Decyzję o zmianie pierwotnej Decyzji Pozwolenia na budowę w zakresie projektowanego zbiornika wody.


Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

PDF2020_02_18_Odpowiedź na pytanie do SIWZ_01.pdf

PDF2020_02_18_Odpowiedź na pytanie do SIWZ_02.pdf

PDF2020_02_21_Odpowiedź na pytanie do SIWZ_03.pdf


Informacja z otwarcia ofert:

PDF1. Informacja z otwarcia ofert.pdf


Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia:

PDF2020_03_16_Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf