Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY: "Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice"

Prowod Sp. z o. o. ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Rozbudowa i modernizacja gminnego PSZOK w miejscowości Chróścice"


Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: 503777-N-2020 z dnia 20.01.2020r.


Dokumentacja przetargowa:

PDF2020_01_20_Ogłoszenie w BZP nr 503777-N-2020.pdf
DOCX1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_PSZOK.docx
PDF1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia_PSZOK.pdf
DOCX2a. Załącznik Nr 1_Formularz Oferty.docx
DOCX2b. Załącznik Nr 2_Oświadczenie warunki.DOCX
DOCX2c. Załącznik Nr 3_Oświadczenie podstawy wykluczenia.DOCX
DOCX2d. Załacznik Nr 4_Wykaz robót i usług.DOCX
DOCX2d. Załacznik Nr 5_Wykaz osób.DOCX
DOCX2e. Załącznik Nr 6_Oświadczenie o niezaleg. w opłatach.DOCX
DOCX2f. Załącznik Nr 7_Zobowiązanie doświadcz..DOCX
DOCX2g. Załącznik Nr 8_Zobowiązanie osoby.DOCX
DOCX2h. Załącznik Nr 9_Zobowiązanie ubezpieczenie.DOCX
DOCX2i. Załącznik Nr 10_Oświadczenie o solidarnej odpowiedzialn..DOCX
DOCX2j. Załącznik Nr 11_Przynależność do grupy kapitałowej.DOCX
DOCX2k. Załącznik nr 12_Wzór Umowy.docx
PDF2k. Załącznik nr 12_Wzór Umowy.pdf
ZIP3. Program Funkcjonalno-Użytkowy_Załącznik Nr 13_cz. 1.zip
ZIP3. Program Funkcjonalno-Użytkowy_Załącznik Nr 13_cz. 2.zip


Pytania do SIWZ wraz z odpowiedziami:

PDF2020_01_29_Odpowiedź na pytanie do SIWZ_01.pdf


Informacja z otwarcia ofert:

PDF2020_02_04_Informacja z otwarcia ofert.pdf
PDF2020_02_04_Informacja z otwarcia ofert_podpisane.pdf


Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej:

PDF2020_02_28_Zawiadomienie o wyborze oferty_bez podpisu.pdf
PDF2020_02_28_Zawiadomienie o wyborze oferty_podpisane.pdf