Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o dochodach i stratach

Informacja o dochodach i stratach na dzień 31 grudnia 2019:

  • Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 89 186 003,07 zł.
  • Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do
    31 grudnia 2019 roku wykazał zysk netto w wysokości 60 546,15 zł
  • Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazało kapitał własny w wysokości 68 888 891,87 zł