Przejdź do treści strony
PROWOD Sp. z o. o. Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o dochodach i stratach

Informacja o dochodach i stratach na dzień 31 grudnia 2018:

 • Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 89 225 567,20 zł.
 • Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazał zysk netto w wysokości 381 747,23 zł.
 • Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazało kapitał własny w wysokości 68 886 499,72 zł
Metryczka
 • wytworzono:
  02-02-2016
  przez: Bogdan Lechowski
 • opublikowano:
  02-02-2016 12:21
  przez: Bogdan Lechowski
 • zmodyfikowano:
  05-03-2020 13:40
  przez: Daniel Samborski
 • podmiot udostępniający:
  PROWOD Sp. z o. o.
  odwiedzin: 2946
Dane jednostki:

PROWOD Sp. z o. o.
46-082 Kup
ul. Rynek 4
NIP: 754-10-00-021 REGON: 530944564
Numer konta: 66105015041000009030388194

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469 55 56
fax: 77 469 66 45
e-mail: sekretariat@prowod.pl
strona www: prowod.pl