Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o dochodach i stratach

Informacja o dochodach i stratach na dzień 31 grudnia 2020:

  • Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 87 502 293,71 zł.
  • Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazał stratę netto w wysokości 338 445,17 zł
  • Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazało kapitał własny w wysokości 68 550 446,70 zł