Przejdź do treści strony
PROWOD Sp. z o. o. Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

1). Przeważającym przedmiotem działalności Spółki jest odprowadzania i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z).

2). Przedmiotem działalności spółki jest również:

 1. pobór, uzdatniania i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),
 2. zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),
 3. obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),
 4. odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),
 5. roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z), 
 6. roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
 7. roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
 8. roboty związane z bodową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 42.99.Z),
 9. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
 10. wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
 11. wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z), 
 12. wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
 13. pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z)
 14. transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z), 
 15. transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 16. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z)
 17. pozostałe sprzątanie  (PKD 81.29.Z),
 18. działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni      (PKD 81.30.Z),
 19. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),
 20. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),
 21. Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z).
Metryczka
 • wytworzono:
  02-02-2016
  przez: Bogdan Lechowski
 • opublikowano:
  02-02-2016 12:18
  przez: Bogdan Lechowski
 • zmodyfikowano:
  05-03-2020 13:50
  przez: Daniel Samborski
 • podmiot udostępniający:
  PROWOD Sp. z o. o.
  odwiedzin: 3631
Dane jednostki:

PROWOD Sp. z o. o.
46-082 Kup
ul. Rynek 4
NIP: 754-10-00-021 REGON: 530944564
Numer konta: 66105015041000009030388194

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469 55 56
fax: 77 469 66 45
e-mail: sekretariat@prowod.pl
strona www: prowod.pl