Przejdź do treści strony
PROWOD Sp. z o. o. Biuletyn Informacji Publicznej

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności śpółki jest produkcja i usługi w zakresie:

 • pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
 • odprowadzanie i czyszczenie ścieków,
 • roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 • roboty związane z budową dróg i autostrad,
 • roboty związane z budową mostów i tuneli,
 • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • roboty związane z budową obiektów inżynierni wodnej,
 • roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
 • przygotowanie terenu pod budowę,
 • wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich,
 • wykonywanie instalacji wodno kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
 • wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
 • wykonywanie pozostałych robót budowlanych, wykończeńiowych,
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • pozostałe sprzątanie,
 • działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
 • odbioru i wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki,
 • prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
 • sprzedaży pojemników na odpady komunalne i biodegradowalne,
 • wynajmu i wywozu odpadów w kontenerach KP-7,
 • koszenia i pielęgnacji terenów zielonych na terenie Gminy Dobrzeń Wielki,
 • wynajmu namiotów na różne imprezy okolicznościowe.
Metryczka
 • wytworzono:
  02-02-2016
  przez: Bogdan Lechowski
 • opublikowano:
  02-02-2016 12:18
  przez: Bogdan Lechowski
 • zmodyfikowano:
  09-03-2016 07:38
  przez: Daniel Samborski
 • podmiot udostępniający:
  PROWOD Sp. z o. o.
  odwiedzin: 2801
Dane jednostki:

PROWOD Sp. z o. o.
46-082 Kup
ul. Rynek 4
NIP: 754-10-00-021 REGON: 530944564
Numer konta: 66105015041000009030388194

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469 55 56
fax: 77 469 66 45
e-mail: sekretariat@prowod.pl
strona www: prowod.pl